2 C
Moscow
3/12/2021 - 11:04 (+01:00-CET)
HomeTagsSnack bar

Snack bar

Paulig Café&Store

Presentation ADDRESS : Myasnitskaya St., 15, metro Krasnye Vorota MOSCOW   BUSINESS HOURS :Monday-Sunday from 08.00 to 23.00   PHONE : +7 926 547 82 03   WEBSITE :https://paulig.ru/ru/paulig-cafestore   CONTACT : cafe.moscow@paulig.com   AVERAGE PRICE :1000 rub. for one Paulig Cafe & Store is...

Tebura: Sika

Presentation ADDRESS : Strastnoy Boulevard, 7, bld. 3, metro Pushkinskaya, Chekhovskaya MOSCOW   BUSINESS HOURS :Monday-Thursday from 16.00 to 00.00 Friday & Saturday from 16.00 to 03.00   PHONE : + 7 (969) 125-40-00   CONTACT : teburasika.bar@gmail.com   AVERAGE...